PHILEMON

En fas II studie för patienter med recidiv av mantelcellslymfom. Patienterna behandlas med kombinationen av rituximab, ibrutinib och lenalidomid.

Primär endpoint: Total respons (ORR)